Profil i uszczelki

okna poradyPodstawowym elementem składowym okna jest zastosowany profil, mający decydujące znaczenie dla parametrów mechanicznych i fizycznych.
Należy pamiętać, iż jakość i trwałość profilu z PVC są ściśle powiązane z wielkością, renomą i doświadczeniem producenta systemu.

 

 

Zastosowanie markowych uszczelek zapewnia natomiast szczelność okna w długim czasie użytkowania.

Szczegółowe wymogi techniczne to między innymi: