Gwarancja

okna porady

Przed zakupem warto kilka minut poświęcić gwarancji.

Konieczne jest sprawdzenie, czy warunki gwarancji dotyczą wszystkich elementów okna i czy firma posiada odrębne jednostki serwisowe.

Poza tym warto zapytać:

 

 • Czy firma istnieje dłużej niż okres udzielanej gwarancji?
  Jeżeli nie, to na podstawie jakich doświadczeń daje konkretny czas gwarancji?
 • Czy gwarancja zawiera szczegółowe warunki i prawa przysługujące Klientowi?
  Jeżeli nie, to gdzie i na jakiej podstawie można dochodzić ewentualnych roszczeń?
 • Czy okna posiadają imienną pieczęć osoby kontrolującej?
  Jeżeli nie, to kto faktycznie odpowiada za ich jakość?
 • Czy na każdym oknie umieszczone jest trwałe i jednoznaczne oznaczenie wraz z numerem?
  Jeżeli nie, to jak można uniknąć nieporozumień w przypadku kontaktu z serwisem?